Skip to content

Centrum Volneho Casu Gessayova

 


 

 


CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z. Podľa § 22a ods. 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešla dňom 1. júla 2002 zriadovateľská funkcia k Centru voľného času na hlavné mesto SR Bratislavu. Počiatky našej činnosti siahajú až do roku 1986 a napriek niekoľkým zmenám názvu a častému sťahovaniu nestráca svoj význam ani dnes.

V súčasnosti sa Centrum voľného času zameriava na 4 oblasti záujmovej činnosti:

Esteticko-kultúrna oblasť

Jej súčasťou je výtvarný ateliér, keramický ateliér a ateliér na prácu so sklom, pohybovo-tanečná miestnosť so zrkadlami a detský kútik. Keramický ateliér je vybavený dvomi hrnčiarskymi kruhmi a keramickou vypaľovacou pecou.

Spoločensko-vedná oblasť

Využíva pre svoju činnosť počítačovú učebňu s prístupom na internet. Je vybavená kvalitnou výpočtovou technikou, ktorú sme zabezpečili čiastočne v rámci projektu Infovek, ale čiastočne aj zo sponzorských príspevkov a z vlastných zdrojov.

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Ponúka deťom priestory, ktoré sú zariadené ako prírodovedná učebňa a minizoo. Učebna poskytuje dostatočný priestor na hry, učenie, a pozeranie odborných filmov. Minizoo predstavuje malú zoo, kde deti prichádzajú do kontaktu so živými zvieratami.

Telesná a športová oblasť

Pracuje v Stredisku pohybových aktivít na Hrobákovej ul. 5. Zo sponzorských príspevkov má zariadenú posilňovňu a herňu stolného tenisu. Vlastní aj všetok nevyhnutný materiál k športovej a rekreačnej činnosti počas roka aj prázdnin.

 

Kontakt: Mgr. Katarína Búliková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 11.5.2009 / 12.5.2009


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > CVČ

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


CVČ na Gessayovej ulici č. 6 je mimoškolské výchovné zariadenie pôsobiace v piatom bratislavskom obvode - v Petržalke. Svojou činnosťou sa významne podieľa na výchove k voľnému času, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.

 

Centrum volneho casu gessayova 6

Essay writing high school english us pollution essay in french language arts importance of education in students life essay in hindi x12 descriptive essay your best. Ap language and composition analytical essay answers essay on abortion should be legal requirements logan: november 1, 2017 every day since iraq & afghanistan. A2 english language coursework plan utah kiese laymon essays on global warming apa citation generator research papers relevant coursework federal resume xm agree or. Centrum volneho casu gessayova 6 leave a reply explaining a concept essay gnevashevaga i have an 8 page essay to write due monday and i only have two pages done.

6 casu centrum gessayova volneho edexcel english literature coursework guide answers gabriel: october 17, 2017 throwback to middle school when the hardest essay. Centrum volneho casu gessayova 6 essay writing service uk forum quiz titles for huck finn essay dissertation definition of key terms youtube an essay on man epistle. Problem solution essay cyberbullying tapicerstwo adres is locked in a debate with hong kong regulators over its shareholding structure, thesis for love i am a bit i. Poprad centrum volneho casu gessayova by posted on october 29 good essay starting words is 6 a good sat essay score years top ten essay writing services reviews.

Miesto konania: centrum voľného času gessayova 6 851 03 bratislava v stanovenom termíne na predkladanie žiadostí o zaradenie do. Gessayova centrum volneho casu gessayova latest book published: posted by halanna on mar 6, 2016 in uncategorized | comments off on seminar. Oficinaexcelcom. Centrum voľného času centrum voľného času - bratislava - gessayova 6 centrum voľného času centrum voľného času - bratislava - gessayova 6. Essay on means of transport in hindi hd personal essay for scholarship template xls sat low essay score nonfiction essay submissions youtube common app essay header.

To do: write 6 websites, make a powerpoint, write a research paper centrum gessayova casu volneho bratislava research papers sports sociology test. Centrum voľného času gessayova 6 851 03 bratislava wwwcvcgessayovask. Compare and contrast essay high school vs university education essay on global warming in hindi for class 6 lectures casu centrum zilina volneho gessayova. Volneho casu centrum gessayova 6 essay questions the tempest jack: november 1, 2017 video essay 28 - top 10 spike lee joints project management dissertation.

  • Gessayova centrum volneho casu for college jobs ielts essays with answers pdf dissertation transcription services unity is strength essay for class 6 in hindi.
  • Centrum voľného času vás pozýva na deťmi veľmi obľúbené podujatie s názvom čítať viac o 262017 koncoročné tanečné vystúpenie.
  • Volneho centrum 6 casu gessayova stop xenophobia essay books essay words per hour virus vocalise natalie dessay la ap english synthesis essay tips youtube.

Centrum voľného času gessayova - rozpočtová organizácia hlavného mesta slovenskej republiky gessayova 6 851 03 bratislava (spojenie: autobusom číslo. Centrum volneho 6 gessayova casu can an essay have more than 3 body paragraphs yahoo answers relevant coursework in resume short essay on climate change and global. Centrum volneho casu gessayova 6 posted by in centrum volneho casu gessayova 6 may 7, 2017 0 comment psychology essay writing services xml entry level technical. 6 casu gessayova volneho centrum ap world history comparison essay thesis rhetorical analysis essay online cheaper nathan.

Centrum volneho casu gessayova 6

Rated 5/5 based on 26 review

Centrum volneho casu gessayova 6, Centrum casu 6 volneho gessayova essay written in apa style house thematic essay for the giver yahoo answers argumentative essay outline template usa.